Gemensamma utrymmen

  • Hem
  • Gemensamma utrymmen

Det finns många utrymmen som delas i ett flerbostadshus. Inomhus rör det sig till exempel om entrén, trapphuset, våningsplanet, hissen, soprummet, cykel- och rullatorförråd, vinds- eller källarförråd, tvättstugan och lokaler för gemensamma aktiviteter. Utomhus finns det ofta gemensamma platser som kan nyttjas av de boende utanför entrén. Det kan vara en gård eller ett område mellan husen. God belysning är viktigt både på in- och utsidan för att skapa trygghet och sittplatser i dessa miljöer uppmuntrar till gemenskap. Den fysiska tillgängligheten till och i dessa utrymmen är mycket viktig.

Rulla till toppen