Hissen

Hissen ska vara tillräckligt stor för att rymma en bår vid sjuktransport. Hissdörrarna ska vara automatiska för att underlätta passage. Placeringen av knappar bör vara på en höjd så att de är lätta att använda för personer som använder rullstol. Knapparna bör vara tydliga och markerade med braille (punktskrift). Använd gärna röstutrop som meddelar vilket våningsplan hissen stannar på. En fällbar sittplats i hissen och stödhandtag ökar komforten för personer med försämrad rörlighet. Färgsättningen och en spegel i hissen påverkar upplevelsen av att det är tryggt att åka med hissen.

Rulla till toppen