Tvättstuga, tvättstudio eller tvätt och bibliotek

De flesta äldre föredrar att ha tvättmaskin i lägenheten för att det är bekvämt. I den fjärde åldern då krämpor av olika slag blir tydliga, är det svårt att bära sin tvätt till tvättstugan. Då bidrar en tvättmaskin i bostaden till att man klarar sig själv under en längre period.  Men innan dess är tvättstugan ett bra alternativ som också har den fördelen att maskinerna är lite större. 

Tvättstugan kan också vara en plats för informella möten mellan dem som bor i ett hus.  Genom att placera tvättstugan på entréplan i stället för i källare eller vind uppmuntrar man till det. Ett exempel är en tvättstudio som har inretts som ett vardagsrum. Genom att placera sittmöbler i tvättstugan blir det lättare att sätta sig ner och vänta medan tvätten blir klar.

Ett annat exempel på detta är ett ställe där ett litet bibliotek har skapats i anslutning till tvättstugan. Här kan grannarna låna och få tips om böcker av varandra.

Oavsett om tvättstugan utformas på ett traditionellt eller nytt sätt är det viktigt att det är lätt att ta sig till och från tvättstugan med gånghjälpmedel och att dörren in till tvättstugan är lätt att öppna och passera. Upphöjda tvättmaskiner underlättar för personer med balanssvårigheter. Torkställningarna bör kunna användas av både kortare och längre personer.  Många äldre uppskattar att det finns en mangel i tvättstugan.

Bokningen av tvättstugan sker numera ofta genom digital bokning. Vissa bokningssystem är krångliga att använda och förstå sig på. Det bör vara enkelt att använda det digitala bokningssystemet och det kan behövas utbildning i hur man använder systemet.

Rulla till toppen