Trappor och trapphus

Det är en stor kvalitet om trappan placeras ljust och utformas så att den är bekväm att gå i och stimulerar till fysisk aktivitet. Kanske kan det också finnas en sittmöjlighet på vilplanet.

Det ska finnas ett manöverutrymme för rullstol i närheten av en trappa för att minska risken för fallolyckor. Trapporna bör också förses med ledstänger att hålla sig i på båda sidor om trappan för att underlätta användningen för personer med nedsatt funktion på vänster eller höger sida (t ex efter stroke). Ledstängerna bör vara längre än själva trappan vid trappans början och slut för att ge gott stöd. Ledstänger bör ha en kontrasterande färg jämfört med väggytan bakom och kan förses med taktil markering (upphöjd information) för personer med synnedsättning om vilket våningsplan man befinner sig på.

Det första och sista trappsteget ska kontrastmarkeras. Belysningen av det första och sista trappsteget är särskilt viktig. Om belysningen i trapphuset tänds och släcks med hjälp av sensorer, bör den inte släckas för snabbt för att ögat ska hinna ställa om. 

Rulla till toppen