P-platser, garage, mobilitetslösningar

Det bör finnas en angöringsplats i närheten av entrén med extra utrymme för fordon som har ramp eller lyft.  Det ska även finnas eller lätt kunna anordnas parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga maximalt 25 meter från entrén, för att underlätta färd med bil.

Parkeringsnormen som anger hur många parkeringsplatser som måste finnas per lägenhet, tillhandahålls av kommunen. Denna norm varierar mellan kommuner. Privata parkerings- eller garageplatser bör ligga så nära bostäderna som möjligt för att underlätta förflyttning från och till bil. Det bör även finnas parkeringsplatser för besökare i närheten av huset. Utformningen av parkerings- och garageplatserna bör upplevas som trygga och säkra platser. Färgsättning, ljusförhållanden, överblickbarhet och lås påverkar upplevelsen.

Nya mobilitetslösningar såsom bil- och cykelpool kan lämpa sig för seniorer som inte använder bilen så ofta. Möjligheten att hyra ett fordon bidrar till att slippa ifrån ägande och underhåll, vilket leder till kostnadsbesparingar och minskad miljöbelastning.

Rulla till toppen