Vinds- eller källarförråd

Det förråd som hör till lägenheten bör vara så stort som möjligt. Det är särskilt viktigt för äldre, eftersom många flyttar från en större till mindre bostad och behöver använda förrådsutrymmet för sådant som inte får plats i lägenheten. Enligt reglerna ska det finnas en kvadratmeter per person till långtidsförvaring per lägenhet, men den ytan är väl snålt tilltagen.

Förrådsutrymmet bör vara lätt att använda och vara så säkert och tryggt som möjligt gentemot inbrott och skadeverkningar.  Trygghetsupplevelsen påverkas av överblickbarhet, färgval, belysning och vilket låssystem som används.

Det bör vara lätt att ta sig till förråden och de skall vara tillgängliga för rullstolsburna. Dörren till förrådsutrymmena bör vara försedd med dörrautomatik, ha bred dörröppning och låg tröskel för att underlätta passage med hjälpmedel. 

Rulla till toppen