Soprum/miljörum/sopsug

Det finns olika slags lösningar för sophantering i ett bostadshus. Soprummet finns ibland i bostadshuset, ibland i ett separat miljöhus utanför. 

En annan lösning är sopnedkast/sopsug utanför fastigheten, som sparar utrymme och minskar risken för skadedjur. Det är viktigt att det inte är för långt att gå för att slänga sina sopor, för att äldre personer som har svårt att förflytta sig ska kunna klara detta själva. Dörren till miljörummet ska vara lätt att öppna, ha bred dörröppning och tröskeln ska vara låg. Sopkärlen bör vara lätta att öppna även för den som använder rullstol eller rullator.

Det är en fördel om det finns källsortering i närheten av bostaden för att äldre ska slippa gå så långt för att slänga tidningar, kartong och dylikt.  Det är även bra om fastighetsägaren/kommunen kan organisera hämtning av grovsopor vid fastigheten några gånger per år eftersom många äldre inte har tillgång till bil.

Rulla till toppen