Gården, gröna ytor eller en terrass

Utemiljön utanför huset upplevdes vara en viktig del av boendet av en majoritet av hyresgästerna i projekt DIABAHS. Utemiljön kan uppmuntra till socialt samspel och aktiviteter av olika slag, till exempel om det finns en trädgård med planteringar eller växthus som de boende förfogar över. Upphöjda planteringar är lättare att använda av äldre med sämre rörlighet eller balans. Platser för odling eller fysisk aktivitet som i ett ute-gym påverkar hälsan på ett positivt sätt.  

En grillplats, fikabord och boulebana uppmuntrar till social samvaro. Skapa gärna omslutna miljöer med buskar, häck eller dylikt kring bord och bänkar för att öka känslan av att vara omgärdad och skyddad från vind. Det är bra om det finns möjlighet till både sol och skugga i utemiljön så att man kan välja det som passar under soliga sommardagar. En pergola ger halvskugga. 

Att ha något vackert eller intressant att titta på utanför huset upplevs stimulerande även för dem som inte orkar ta sig ut men vill ha något att titta på. Det kan vara en gata eller torg där människor och fordon passerar förbi. Det kan också vara en vacker trädgård, blomsteräng, träd eller en lekplats där man ser när barnen leker.

En terrass i anslutning till entrén har den fördelen att den har ett fast underlag som underlättar framkomligheten för personer som använder rullator eller rullstol. Om tomtmarken utanför huset är begränsat kan stora krukor eller upphöjda odlingslådor skapa växtlighet på terrassen.

Rulla till toppen