Porten

Märk portuppgångarna med tydliga siffror och skapa gärna något som skiljer de olika portarna åt för att underlätta igenkänning. Det kan vara en symbol, färg eller utsmyckning. Väderskydd ovanför porten ökar komforten för den som står och väntar på att komma in. 

Porttelefonen bör vara enkel att använda och förstå. Många digitala porttelefoner har dålig grafik (för dåliga kontraster och små bokstäver/knappar) och är svåra att använda på grund av de kräver för många knapptryck.

Belysningen utanför porten bör vara bländfri och lysa upp porten när det är mörkt för att öka känslan av trygghet. Ett digitalt låssystem underlättar passage genom porten. Nyckeln kan med fördel vara kopplad till en automatisk dörröppnare och det är en fördel om samma nyckel kan användas till flera dörrar. Automatiska dörröppnare underlättar för alla med rullator, rullstol eller tunga kassar i händerna. Den dosa som är kopplad till låset bör vara placerad så att den är lätt åtkomligt även för personer som använder rullstol.

Rulla till toppen