Våningsplanet

Den allmänna kommunikationsytan på våningsplanet kopplat till trapphuset, eller i form av loftgång, är exempel på platser som kan fungera som spontana mötesplatser. Detta kan ytterligare förstärkas genom att planera fönster med utblickar och möblerbarhet med exempelvis fast soffa. Dörrkarmarna runt ytterdörrarna och hissdörren på våningsplanet bör vara målade i kontrasterande färger för att underlätta orientering. Märk tydligt ut numret på våningsplanet utanför hissen och vid trappan. Om trapphuset och våningsplanet har hårda ytor som skapar ekande ljud är det bra om ljudet dämpas eftersom det är vanligt med hörselnedsättning hos äldre personer.  Färgsättningen och eventuell utsmyckning av våningsplanen bidrar till den estetiska upplevelsen.

Rulla till toppen