Entrén

Entrén skapar ett första intryck när man går in i en fastighet. Färgsättningen och utformningen bidrar till intrycket. Entrén bör vara tröskelfri och rymlig med svängradie för rullstol. 

Placera gärna en bänk i entrén för personer som väntar på färdtjänst eller taxi. Bänken bör ha armstöd för att underlätta för personen att sätta sig och resa sig upp.  Sätt gärna ett fönster i entrén som gör att den som väntar kan ha uppsikt. 

Postboxarna i entrén kan bli en informell mötesplats för dem som råkar hämta posten samtidigt. Postboxarna bör vara placerade så att de är nåbara för personer med rullstol eller rullator. Namntavlor och annan information bör vara skriven med tillräckligt stor text för att den ska vara lätt att läsa. Det bör finnas ett låsbart utrymme för rullatorer, elrullstolar och cyklar i eller i anslutning till entrén.

Rulla till toppen