Lokaler för gemensamma aktiviteter

Lokaler för gemensamma aktiviteter bidrar till att skapa sociala sammanhang. De kan användas till många olika slags aktiviteter, egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för vad utrymmet kan användas till. Vanliga exempel på användning av lokaler är för att sitta och umgås, fika, laga mat, använda dator, lägga pussel, spela spel, titta på TV, sitta och läsa, ha fester eller ägna sig åt fysisk aktivitet. 

Det är en fördel om de som bor i ett hus kan påverka aktiviteterna och själva organisera dem. Tänk på att inredningen av lokalen påverkar hur den kommer att användas. Om lokalen är inredd som ett vardagsrum uppmuntrar den till informella samtal. Öppna ytor krävs för aktiviteter som inomhusboule eller dylikt. Inredningen kan vara hemlik eller mer neutral. Oavsett val av inredning är det bra att köpa in möbler som tål det extra slitage som det blir i en halvoffentlig miljö. 

Vilka önskemål som finns fångas upp genom dialoger med de boende. Det är bra om både män och kvinnor tillfrågas. Platser för att snickra, måla eller meka kan också behövas för att slippa smutsa ner den privata lägenheten.  Ett övernattningsrum eller lägenhet brukar uppskattas eftersom många har flyttat till en mindre bostad och inte har plats för nattgäster som kommer på besök.

Trygghetsboendet har personal som behöver ett eget rum. Det är bra om det är tillräckligt stort så att det förutom skrivbord även rymmer ett par fåtöljer där man kan sitta och prata lite ostört, om det skulle behövas. 

Rulla till toppen