Byggande

Samarbete med kommunen

I en del kommuner finns ett upparbetat samarbete mellan kommunen och fastighetsägare som har bostäder för seniorer. Detta samarbete skapar förutsättningar för att förebygga ohälsa och social isolering, vilket både fastighetsägarna och kommunen vinner på.  Samarbetet kan i en del fall handla om att kommunen lånar ut sin personal som arbetar i trygghetsboendet, erbjuder aktiviteter […]

Samarbete med kommunen Read More »

Uthyrning och kölistor

Olika bostadsföretag har olika regler för sin uthyrning. Idag är det många som har kötiden som regel för tilldelningen av lägenheter, förutsatt att hyresgästen uppfyller de ekonomiska krav som hyresvärden har. Uthyrningspolicyn varierade mellan de exempel som fanns med i projekt DIABAHS. I ett exempel utgick bostadsföretaget från närhetsprincipen och gav de seniorer förtur som

Uthyrning och kölistor Read More »

Marknadsföring

Det är bra att vara ute i god tid och marknadsföra bostäder för seniorer eftersom många behöver sälja sin tidigare bostad för att kunna flytta. Detta innebär en längre process jämfört med en flytt från en hyreslägenhet. Dessutom behöver många äldre hjälp med att flytta, vilket gör att det tar längre tid jämfört med när

Marknadsföring Read More »

Subventioner

I samband med att kalkyler tas fram för bygget är det bra att undersöka om det finns subventioner för de seniorbostäder som planeras och villkoren för dessa. År 2019 finns det statliga investeringsstöd till senior- och trygghetsbostäder som handläggs via Länsstyrelsen. Investeringsstödet är kopplat till en kravställning som redovisas på Boverkets hemsida. Dessa kan bidra till

Subventioner Read More »

Affärsmässighet och marknadsundersökning

Innan en byggherre fattar beslut om att bygga bostäder för seniorer undersöks potentialerna för att få dessa sålda eller uthyrda. Fastighetsägare söker information på olika sätt, t ex genom att anlita mäklare, göra en marknadsundersökning. De flesta kommuner kan tillhandahålla befolkningsstatistik om antalet äldre i kommunen och hur många som bor i ett visst område.

Affärsmässighet och marknadsundersökning Read More »

Olika åldersgränser för senior- och trygghetsbostäder

Åldersgränserna för senior- och trygghetsbostäder varierar mellan olika kommuner och tidsperioder. Den statliga subvention som fanns fram till 2014 för trygghetsbostäder hade 70 år som åldersgräns. När subventionen återinfördes år 2016 ändrades den åldersgränsen till 65 år. Argument för att sänka åldern var att stimulera äldre att flytta i tid och även att bidra till

Olika åldersgränser för senior- och trygghetsbostäder Read More »

Rulla till toppen