Affärsmässighet och marknadsundersökning

Innan en byggherre fattar beslut om att bygga bostäder för seniorer undersöks potentialerna för att få dessa sålda eller uthyrda. Fastighetsägare söker information på olika sätt, t ex genom att anlita mäklare, göra en marknadsundersökning. De flesta kommuner kan tillhandahålla befolkningsstatistik om antalet äldre i kommunen och hur många som bor i ett visst område. […]

Affärsmässighet och marknadsundersökning Read More »