Projektering

Samarbete med kommunen

I en del kommuner finns ett upparbetat samarbete mellan kommunen och fastighetsägare som har bostäder för seniorer. Detta samarbete skapar förutsättningar för att förebygga ohälsa och social isolering, vilket både fastighetsägarna och kommunen vinner på.  Samarbetet kan i en del fall handla om att kommunen lånar ut sin personal som arbetar i trygghetsboendet, erbjuder aktiviteter […]

Samarbete med kommunen Read More »

Marknadsföring

Det är bra att vara ute i god tid och marknadsföra bostäder för seniorer eftersom många behöver sälja sin tidigare bostad för att kunna flytta. Detta innebär en längre process jämfört med en flytt från en hyreslägenhet. Dessutom behöver många äldre hjälp med att flytta, vilket gör att det tar längre tid jämfört med när

Marknadsföring Read More »

Olika åldersgränser för senior- och trygghetsbostäder

Åldersgränserna för senior- och trygghetsbostäder varierar mellan olika kommuner och tidsperioder. Den statliga subvention som fanns fram till 2014 för trygghetsbostäder hade 70 år som åldersgräns. När subventionen återinfördes år 2016 ändrades den åldersgränsen till 65 år. Argument för att sänka åldern var att stimulera äldre att flytta i tid och även att bidra till

Olika åldersgränser för senior- och trygghetsbostäder Read More »

Rulla till toppen