Samarbete med kommunen

I en del kommuner finns ett upparbetat samarbete mellan kommunen och fastighetsägare som har bostäder för seniorer. Detta samarbete skapar förutsättningar för att förebygga ohälsa och social isolering, vilket både fastighetsägarna och kommunen vinner på.  Samarbetet kan i en del fall handla om att kommunen lånar ut sin personal som arbetar i trygghetsboendet, erbjuder aktiviteter och fortlöpande information t ex via den förebyggande verksamheten. I nästan alla kommuner finns det så kallade ”fixare” som kommer hem till äldre personer och hjälper till med att byta gardiner, glödlampor och andra enklare sysslor.

Kommunen kan också bidra med information om vart fastighetsägaren och hyresgästerna kan vända sig i olika frågor.

Rulla till toppen