Förstudie

Uthyrning och kölistor

Olika bostadsföretag har olika regler för sin uthyrning. Idag är det många som har kötiden som regel för tilldelningen av lägenheter, förutsatt att hyresgästen uppfyller de ekonomiska krav som hyresvärden har. Uthyrningspolicyn varierade mellan de exempel som fanns med i projekt DIABAHS. I ett exempel utgick bostadsföretaget från närhetsprincipen och gav de seniorer förtur som […]

Uthyrning och kölistor Read More »

Affärsmässighet och marknadsundersökning

Innan en byggherre fattar beslut om att bygga bostäder för seniorer undersöks potentialerna för att få dessa sålda eller uthyrda. Fastighetsägare söker information på olika sätt, t ex genom att anlita mäklare, göra en marknadsundersökning. De flesta kommuner kan tillhandahålla befolkningsstatistik om antalet äldre i kommunen och hur många som bor i ett visst område.

Affärsmässighet och marknadsundersökning Read More »

Rulla till toppen