Uthyrning och kölistor

Olika bostadsföretag har olika regler för sin uthyrning. Idag är det många som har kötiden som regel för tilldelningen av lägenheter, förutsatt att hyresgästen uppfyller de ekonomiska krav som hyresvärden har. Uthyrningspolicyn varierade mellan de exempel som fanns med i projekt DIABAHS. I ett exempel utgick bostadsföretaget från närhetsprincipen och gav de seniorer förtur som bodde i närheten framför dem som bodde längre bort eller utanför kommunen. Det är upp till fastighetsägaren att bestämma vilka regler som ska gälla för uthyrning om det inte finns särskilda regler kring detta kopplat till en kommunal subvention.

I ett annat exempel där bygget blev försenat i flera år, hade bostadsföretaget en kölista med flera hundra namn som sen visade sig vara inaktuell när det var dags att ringa upp dem som hade anmält ett intresse. Om man förväntar sig förseningar kan det vara bättre att vänta med att skapa en kölista Äldre som är i behov av en ny bostad kan, på grund av sitt hälsotillstånd, inte alltid vänta i flera år. Den kan förändras mycket på ett år.

Rulla till toppen