Uthyrningsprocessen och visningslägenheten

Flera personer som vi har talat med har arbetat med uthyrning av lägenheter till seniorer nämner att det tar längre tid att hyra ut till äldre. Det är viktigt att avsätta mer tid till uthyrningen, ha tålamod och ge extra service för att kontakten inte ska upplevas forcerad. Att bestämma sig för att flytta och välja en bostad är även en känslomässig process och inte bara ett strikt rationellt beslut.

Det är vanligt att äldre som flyttar till nybyggda lägenheter har bott i hus eller bostadsrätt innan och är vana vid att själva kunna bestämma över sin bostad. Det är viss skillnad att flytta till en hyresrätt och det är bra om det finns information om vad som gäller för hyresgäster, vad en får och inte får göra, vart en kan vända sig om något krånglar och så vidare.

När äldre flyttar till en senior- eller trygghetsbostad flyttar de ofta från större till mindre yta och vill veta vilka möbler som får plats i den nya bostaden. De behöver få planskisser med måttangivelser och få information om storlek på förrådsutrymmet t ex.

Det är en fördel om den framtida bostaden kan visas redan innan de tecknar kontrakt i en uppbyggd visningslägenhet. Ju mer konkret ett objekt är desto lättare är det att ta ställning. Ett alternativ till en fysisk visningsmiljö är att använda digitala visningsmöjligheter med hjälp av virtuell teknik som ger en rumskänsla.

Rulla till toppen