Subventioner

I samband med att kalkyler tas fram för bygget är det bra att undersöka om det finns subventioner för de seniorbostäder som planeras och villkoren för dessa. År 2019 finns det statliga investeringsstöd till senior- och trygghetsbostäder som handläggs via Länsstyrelsen. Investeringsstödet är kopplat till en kravställning som redovisas på Boverkets hemsida. Dessa kan bidra till att sänka hyran eller skapa extra kvaliteter i boendet. Investeringsstödet kan först sökas vid påbörjad byggproduktion. En del kommuner i landet har även en kommunal subvention till trygghetsbostäder. Exempel på detta är bidrag till hyra för gemensamhetslokaler och värdtjänst.

Rulla till toppen