Bostaden

Bostäder för äldre skiljer sig inte så mycket åt från vanliga lägenheter. Den stora skillnaden är att en bostad och dess närmiljö utgör en hel livsmiljö för äldre personer. Personer i mer aktiv ålder rör sig runt i samhället och får intryck och upplevelser från andra platser och spenderar inte lika mycket tid i själva bostaden som pensionärer i den så kallade fjärde åldern. Bostaden används då primärt för rekreation, socialt umgänge och vila. 

Med åldern blir hemmet mer och mer en livsmiljö där man spenderar större delen av sitt liv. Bostaden och närmiljön blir då viktiga för livskvalitén. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man planerar och skapar bostäder för äldre, att ha inlevelse och ambition att skapa extra goda boendekvaliteter och god tillgänglighet för de olika behov som äldretiden består av. 

Man bör också ha i åtanke att bostaden ska kunna fungera som arbetsmiljö för att personal ska kunna ge vård och omsorg i hemmet. BBR 3:2 och bostadsstandarden SS 91 42 21 reglerar utformning av bostäder vad gäller tillgänglighet, fast inredning och utrustning. Normal standard är vad som gäller för alla bostäder inom det normala beståndet. Det finns även en höjd nivå med utökad tillgänglighet som främst gäller för särskilt boende. 

Den utökade tillgängligheten innebär tex generösare mått kring dörrar, i badrum, hall, kök och i sovrum och man utgår från en rullstol med fotplattor som har en svängradie på 1500 mm. Bostaden bör vara utformad så att äldre personer själva ska kan utföra aktiviteter i sin vardag i så hög utsträckning som möjligt. I avsnittet om tillgänglighet och användbarhet skriver vi mer om detta.

Rulla till toppen