Färgsättning

År 2019 är det vanligt att nyproducerade lägenheter har vitmålade väggar. Bostadsrättsköpare får ofta möjlighet att välja mellan olika färgsättningskoncept. Det är inte lika vanligt för hyresrätter, men uppskattas mycket när möjligheten ges. 

Det är generellt bra med ljusa färger i bostäder för seniorer, för att äldre personer får en försämrad syn och behöver mer ljus för att se. Det åldrande ögat tillsammans med kognitiv svikt, vilket många äldre drabbas av, gör att det är viktigt med en kontrast mellan golv och vägg för rumsuppfattningen och att man tydligt ser dörröppningar och viktiga funktioner som toalettstol och handfat. Alla kulörer har en ljushetsfaktor och en tydlig kontrast uppnås när differensen mellan kulörer är 0,40 eller mer. Detta kan göras på ett genomtänkt och fint sätt. I trapphus, entréer och allmänna hygienrum är detta ett krav. 

Läs mer

Wijk, Helle (2001). Colour perception in old age. Colour discrimination, colour naming, colour prefrences and colour/shape recognition. Doktorsavhandling, Institutionen för geriatrisk medicin, Göteborgs universitet, Göteborg.

Rulla till toppen