Värme/ventilation

Det är vanligt att äldre får sämre blodcirkulation vilket påverkar både förmågan att hålla sig varm och att sänka kroppstemperaturen när det är varmt ute. Äldre personer vistas i bostaden under en större del av dagen än yrkesverksamma, vilket innebär att hemmets temperatur är viktig. Det är bra om det finns möjlighet att justera värmen individuellt. Det är också bra om det finns möjligheter att sänka temperaturen genom att ställa upp fönster på korsdrag under heta sommardagar. I studien Tryggt i trygghetsboende framkom det att trygghetslägenheterna som värmdes upp med passivhusteknik behövde tillföras ett extra element för att det blev för kallt för de äldre som bodde där.

Rulla till toppen