Fönster

Fönster med låg bröstning möjliggör utblickar för dem som använder rullstol alternativt blir sängliggande. Detta är mycket betydelsefullt för dessa grupper och bidrar till att man kan följa vardagslivet som pågår i närmiljön eller naturens skiftningar med årstiderna. Låg bröstning är särskilt viktig i sovrum och vardagsrum. Viktigt att eventuella spröjsar inte hamnar i ögonhöjd. Många äldre har försämrad kraft i händerna på grund av artros. Välj handtag som är lätta att öppna och stänga. Det är krångligt med handtag som kräver tvåhandsgrepp. Fönstren bör vara lätta att putsa. 

Rulla till toppen