Tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön

  • Hem
  • Tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön

Begreppet tillgänglighet inkluderar flera aspekter såsom fysisk, kommunikativ, informativ och psykosocial tillgänglighet.  I fråga om bostäder är det främst den fysiska tillgängligheten som är i fokus. Fysisk tillgänglighet handlar om hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med varierande funktionsförmåga.

Nedsatt rörlighet i gruppen över 65 år
  • 16 % har nedsatt rörelseförmåga (stora svårigheter att gå i trapport, kan inte ta en kortare promenad på 5 minuter i rask takt).
  • 11 % har i hög grad nedsatt rörelseförmåga (använder käpp, kryckor, rullator, rullstol eller tar hjälp av annan person för att förflytta sig.

    Källa: SCB. Levnadsförhållanden (ULF) 2016/17.
Hjälpmedelsanvändning i gruppen över 65 år
  • Ungefär var tredje person över 80 år använder rullator
  • 70 % av alla hjälpmedel förskrivs till personer över 64 år

    Källa: Hjälpmedelsinstitutet 2017.
Rulla till toppen