Fysisk planering

Kommunen har en översiktsplan för hela kommunen och detaljplaner för mindre områden. Detaljplanen anger vad som ska byggas och var. Här framgår det var bostäder, grönytor, skolor med mera är lokaliserade.

Läs mer​

Abramsson, Marianne & Magnusson Turner, Lena (2013). Flytta eller bo kvar på äldre dar i Bo bra på äldre dar, Kap. 5, sid 79-91. Stockholm: Svensk Byggtjänst.

Rulla till toppen