Mobilitetslösningar

Mobilitet handlar om förflyttningar. Hur människor förflyttar sig mellan platser varierar beroende på behov och vanor samt vilka medel som finns till förfogande. Lokalisering av bostäder nära kollektivtrafiken ökar rörligheten bland äldre som saknar bil. Tillgång till gång- och cykelbanor i närområdet ökar också rörligheten. Några äldre använder även elrullstol för förflyttningar. Tillgång till bilpool, hyrcyklar med mera minskar behovet av privatägd bil. För äldre med egen bil är det viktigt att parkeringsplatser eller garage ligger i närheten av bostaden och att dessa upplevs som trygga platser.

För att underlätta förflyttningar med hjälpmedel är det viktigt att minimera nivåskillnader i marken runt fastigheten och välja rätt material, t ex undvika kullersten.

Rulla till toppen