Lokalisering

Bostäder för seniorer bör ligga nära service som livsmedelsaffär och allmänna kommunikationer för att bidra till självständighet och ett aktivt liv långt upp i åldrarna. Om bostäderna även ligger nära vårdcentral, restauranger och natur är det ett plus. Naturen kan bestå av en park, äng, skogsparti, sjö eller hav. Det kan vara svårt att förena ett naturnära läge med att bygga nära service. Om platsen som väljs ligger längre från en tätort kan en busslinje (gärna anropsstyrd kollektivtrafik som Flexlinjen, som består av mindre bussar som man måste boka i förväg. De stannar i närheten av bostaden och erbjuder transport inom orten/stadsdelen till kollektivtrafiktaxa) kompensera för avståndet till service och bidra till att det enkelt går att förflytta sig dit. Utemiljön visade sig ha stor betydelse för de boende i senior- och trygghetsbostäder i projekt DIABAHS

Rulla till toppen