Markanvisning

markanvisning

En markanvisning innebär att en intressent under en viss tid och på givna villkor kan få förhandla med staden om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom ett visst markområde som staden äger. Det är ett sätt för kommunen att stimulera till nybyggnation. Markanvisning kan ske genom intresseanmälan, genom direktanvisning eller genom markanvisningstävling då också ett förslag till utformning av ska tas fram och ligga till grund för bedömningen. Det är oftast byggherrar tillsammans med arkitekter som deltar i dessa tävlingar. Fastighetsnämnden fattar beslut om att godkänna markanvisningar. Till grund för besluten ligger kommunens markanvisningspolicy.

Rulla till toppen