Kvarboende

Kvarboende

Kvarboendeprincipen innebär att äldre ska ha rätt att bo kvar och inte tvingas flytta. Begreppet tolkas både som rätten att bo kvar i sin nuvarande bostad eller i sitt bostadsområde. Människor knyter ofta känslomässiga band till platsen där de bor. Bostaden bär minnen och är en plats som hänger samman med bostadsinnehavarens identitet. Många äldre har bott länge i sin bostad och kan ha svårt för att flytta av praktiska och emotionella skäl. En flytt innebär att ryckas upp lite i sina rötter och får olika betydelse om flytten är önskad eller inte. Det är inte ovanligt att äldre personer har motstridiga känslor inför en flytt (se även Bo bra på äldre dar, Kap.5. ).

Rulla till toppen