Fysisk tillgänglighet och användbarhet

Bostaden bör vara fysiskt tillgänglig och användbar. Det är viktigt att kunna förflytta sig i bostaden med hjälp av hjälpmedel så som rullator eller rullstol. Det är också viktigt att bostaden inte hindrar en från att klara toalettbesök, att sköta sin personliga hygien, laga mat med mera. Även om den äldre själv inte använder hjälpmedel för förflyttning kan vänner eller anhöriga som kommer på besök göra det.  Ibland behöver det göras en individuell bostadsanpassning av bostaden för att den ska fungera för den enskilda. Bostadsanpassningsbidraget har som målsättning att bidra till självständighet.

Det är också viktigt att bostaden fungerar väl som arbetsplats för hemtjänst och hemsjukvård. Om en person blir sängliggande mot slutet av sitt liv kan en vårdsäng behövas, vilken har större mått än en vanlig enkelsäng. Detaljer i lägenheten såsom breda dörröppningar, låga trösklar och att fönster har låg bröstningshöjd påverkar indirekt livskvaliteten för personer som vistas mycket i hemmet i slutet av sitt liv (se bostaden) .

Läs mer

  • Johansson, Karin, Lilja, Margareta & Petersson, Ingela (2012). Bostadsanpassning – ett stöd för vardagen? I Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Kap. 7, sid. 121- 137. Red. Marianne Abramsson & Catharina Nord. Lund: Studentlitteratur.
  • Lindahl, Lisbeth & Arman, Rebecka (2006).  Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Rapport 1:2006. Göteborg: FoU i Väst, GR.
  • Malmqvist, Inga (2012). När hemmet blir en vårdmiljö. I Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Kap. 6, sid. 107- 119. Red. Marianne Abramsson & Catharina Nord. Lund: Studentlitteratur.
Rulla till toppen