WHO:s mål för åldrande och hälsa

Frågan om hur man skapar en hållbar miljö för seniorer är inte bara en lokal eller nationell angelägenhet utan i högsta grad internationell. Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en rapport specifikt om åldrande och hälsa utifrån de globala hållbarhetsmålen. Här har globala mål och en strategi för perioden 2016–2030 formulerats utifrån visionen att skapa en värld där alla kan leva ett långt och hälsosamt liv. 

I rapporten finns det några prioriteringar som handlar om att skapa bättre miljöer för äldre, bland annat genom att stödja nätverk för åldersvänliga städer och samhällen (Age-friendly Cities and Communities). I Sverige har Göteborg, Uppsala, Stockholm och Hallstahammar anslutit sig till detta nätverk som inriktar sig på stadsutveckling och medborgardialog. 

Rulla till toppen