Hållbara bostäder för seniorer

  • Hem
  • Hållbara bostäder för seniorer

Begreppet hållbarhet har med framtiden att göra och hur samhället ska planeras och byggas långsiktigt. Begreppet blev vida känt genom Brundtland-kommissionens rapport om hållbar utveckling. I den beskrivs hållbar utveckling som: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling handlar om tre dimensioner, den ekologiska, den sociala och den ekonomiska som är invävda och beroende av varandra. Den ekologiska dimensionen har varit i fokus under en längre tid och det är först på senare år som den sociala dimensionen hamnat i fokus för samhällsplaneringen. 

Läs mer

Brundtlandkommisionen (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Oxford University Press. 

Rulla till toppen