Vad kan fastighetsägaren bidra med?

Byggherren/fastighetsägaren kan stimulera till sociala kontakter genom att skapa ett boende som stimulerar till möten mellan grannarna i huset. Det kan röra sig om rum för både spontana och planerade möten. De spontana mötena kan exempelvis ske i en generös entré, vid postboxarna, i en gemensam tvättstuga eller vid sittbänkar utanför huset. Genom att bygga en eller flera lokaler för gemensamma aktiviteter i fastigheten, skapas rum att mötas på för både spontana och planerade aktiviteter (se även Gemensamma utrymmen ). Det kan vara svårt att få ett underlag för en gemensam lokal för aktiviteter om boendet är litet. I Göteborgs Stad är riktmärket minst 30 lägenheter för subventionen av trygghetsbostäder.

Att ha personal i boendet främjar de sociala kontakterna. Om dessa är beroende av att de som bor i huset tar ansvar, finns det en risk för att alla inte känner sig välkomna eller att aktiviteterna blir beroende av enstaka eldsjälar. Eldsjälarna kanske inte orkar i längden, vilket innebär en risk för att boendemiljön inte är stabil över tid (Se även Affärsutveckling om bovärdar, trygghetsvärdar). Personal har inte några egna intressen utan ska skapa ett sammanhang där alla känner sig välkomna och kan även knyta ihop boendet med aktiviteter och sammanhang som försiggår för övrigt i kommunen.

Däremot är det positivt om de boende involveras i den sociala miljön så att deras engagemang och kunskaper kommer till nytta i ett gott samarbete.

Rulla till toppen