Sopor och avfallsrum

Det är bra om sophanteringen finns så nära lägenheterna som möjligt för att minska behovet av hjälp med det. Det är viktigt att det är lätt att kunna slänga sitt avfall och att det finns källsortering i anslutning till det egna boendet. Dörröppnare behövs till soprummet om dörren är tung eller försedd med dörrstängare. Tillgängligheten till dessa utrymmen är viktig (se Gemensamma utrymmen).

Rulla till toppen