Gemensamma utrymmen

Lokaler för gemensamma aktiviteter (och personal) bidrar till att man lär känna sina grannar. Det är också bra att skapa platser för spontana möten mellan grannar i boendemiljön, t ex bänkar i och utanför entrén eller på gården. De sociala mötesplatserna är viktigare för äldre personer eftersom många äldre förlorar sin livskamrat och sina vänner på ålderns höst, vilket gör att det sociala nätverket krymper. Att ha möjlighet att lära känna sina grannar skapar trygghet och en känsla av att ingå i ett socialt sammanhang även om en inte umgås med dem.

Tvättstugan, entrén, gården och området precis utanför huset kan bli platser för spontana möten om de utformas på ett genomtänkt sätt (se även avsnittet om Gemensamma utrymmen).

Rulla till toppen