Önskan om delaktighet bland seniorer

I projekt DIABAHS framkom det att så gott som alla hyresgäster hade velat vara mer delaktiga i utformningen av deras boendemiljö än vad de hade fått möjlighet till. Många äldre som flyttar till nybyggda hyresrätter har flyttat från villa eller bostadsrätt och är vana vid att kunna påverka. Samtidigt är det många som inte vill eller orkar ansvara för till exempel lokalen för gemensamma aktiviteter. Finns det personal knuten till boendet är det lättare att skapa en social miljö för att det finns en person som kan ta tag i initiativ och engagemang från boende. Men att enbart bygga den sociala miljön på hyresgästers engagemang kan bli sårbart eftersom eldsjälar ”kan slockna”. Att känna sig delaktig handlar även om kontakten med hyresvärden, vilken information man får innan och efter inflyttning och upplevelsen av service.

Det finns både för- och nackdelar med att de boende får ett stort inflytande över boendemiljön. I ett av exemplen i DIABAHS försvann den gemensamma lokalen efter en omröstning bland hyresgästerna. De som ville stänga den (göra om den till en lägenhet) tyckte att den kostade för mycket och att den inte att den behövdes. Samtidigt var det en grupp på knappt hälften som brukade gå dit och gärna hade velat ha den kvar. Behoven kan skifta mellan hyresgäster i nutid och framåt i tiden vilket skapar dilemman. Det är svårt att återskapa en gemensam lokal som har konverterats till lägenhet. 

Läs mer

  • Kaan, Cecilia, Lindahl, Lisbeth & Malmqvist, Inga. (2018). Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn. Projekt DIABAHS. Göteborg: FoU i Väst, Göteborgsregionen och Chalmers.
  • Lindahl, Lisbeth, Martini, Maria och Malmqvist, Inga. (2010). Vem ska värna tillgängligheten? Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.
Rulla till toppen