Dilemman med att använda dialoger

I en pilotstudie till projekt DIABAHS följdes en grupp arkitekter som använde dialoger i tidigt skede. Dialogerna vittnar om inbyggda dilemman i besluten kring vad som ska byggas och hur som handlar om traditionellt tänkande kontra nytänkande, krav på affärsmässighet kontra ideal om hållbarhet. En slutsats var att värdet av dialoger i ett tidigt skede riskerar att devalveras om ett bygge blir kraftigt försenat. Under tiden som ett projekt står still finns det risk för att de som har medverkat i dialogen tappar intresset.

Läs mer

  • Lindahl, Lisbeth & Malmqvist, Inga (2017). Dialogerna som kom av sig. Göteborg: FoU i Väst, Göteborgsregionen och Chalmers.
  • Lindahl, Lisbeth, Kaan, Cecilia & Malmqvist, Inga (2018). Pros and cons with using dialogues on housing with older people in Sweden. IFA 2018, 14th Global Conference on Ageing. Toronto, Canada. 1.2.19. Paper Session: Breaking the Mold: Re-imagined Housing Models for Vulnerable Populations. 8 August 2018, 12:00 PM-1.00 PM.
Rulla till toppen