Lokalisering

När det gäller lokaliseringen av bostäder för äldre är det en fördel om bostaden ligger i närheten av service som affärer, busshållplats, vårdcentral, kafé/restaurang och träffpunkt för att bidra till självständighet. Om bostäderna ligger längre ifrån service av det slaget, kan en hållplats i närheten kompensera för avståndet. Kollektivtrafik gör det lättare att förflytta sig till service av olika slag utan att vara beroende av bil. Cykelstråk, promenadvägar och natur i närheten av boendet främjar också hälsan genom att stimulera rörlighet i form av cykelturer och promenader.

Rulla till toppen