Bo kvar hela livet – kvarboende, hemmet som vårdmiljö

Antalet platser på äldreboenden har minskat sedan år 2000 och år 2018 var det endast en mindre andel av alla äldre över 80 år som bodde på ett äldreboende (13 %). Kommunerna tillämpar kvarboendeprincipen, vilket innebär att äldre som behöver vård och omsorg i första hand ska bo i ordinärt boende och först om det inte fungerar kan flytta till särskilt boende (äldreboende). Detta överensstämmer också med hur de flesta äldre själva vill bo. För att hemmet ska kunna vara en trygg plats under hela livet bör bostaden vara utformad på ett sätt som stödjer de egna aktiviteterna i vardagen och gör det möjligt att bo kvar om hälsan sviktar.

Läs mer

  • Sandstedt, Eva & Abramsson, Marianne (2012).  Ny bostadspolitik för att möta en åldrande befolkning. I Äldres boende – forskningsperspektiv i Norden, Kap. 1, sid. 19-33. Red. Marianne Abramsson & Catharina Nord. Lund: Studentlitteratur.
  • Wijk, Helle (red.) (2004). Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Lund: Studentlitteratur.
Rulla till toppen